Warszawski Festiwal
Teatrów Przedszkolnych

Magiczna Konwalia

O FESTIWALU

Warszawski Festiwal Teatrów Przedszkolnych „Magiczna Konwalia” to wyjątkowe wydarzenie. Tworzone z myślą o dzieciach i dla dzieci, by mogły obcować ze sztuką teatralną. Co roku bierze w nim udział kilka przedszkoli, głównie z dzielnicy Wilanów, jednak Festiwal „Magiczna Konwalia” adresowany jest do wszystkich przedszkoli na terenie Warszawy. Coraz więcej placówek oświatowych w swoim programie znajduje miejsce na profile artystyczne. Dyrektorzy i nauczyciele zdają sobie sprawę, jaką ogromną rolę sztuka odgrywa w rozwoju dzieci. Pewnie dlatego z roku na rok zgłasza się coraz więcej przedszkolnych grup teatralnych, co nas ogromnie cieszy.

Głównym celem projektu „Magiczna Konwalia” jest popularyzacja sztuki teatralnej wśród dzieci oraz umożliwienie dzieciom przeżycia nowych doświadczeń. Ponadto pragniemy, aby nasz festiwal pobudzał najmłodszych do twórczej aktywności oraz do wyrabiania u dzieci nawyku obcowania z teatrem. Wierzymy, że wychowanie poprzez teatr w formie aktywnej, uczestnictwo w sztukach teatralnych, wchodzenie w role może pomóc dziecku w zrozumieniu otaczającego go świata i może być punktem wyjścia do rozmowy, własnej twórczości artystycznej oraz projektów plastycznych.